Informació general En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic: Titular de la pàgina web: Disculpi Studio Adreça de correu electrònic de contacte hola@disculpi.cat. www.disculpi.cat és l’adreça web de Disculpi Studio, mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel (+34) 696 64 06 68. Propietat intel·lectual © Copyright 2018 Disculpi Studio, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat Disculpi Studio. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza: * Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Disculpi Studio per mitjà de “framing””. * La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Disculpi Studio mitjançant “in line linking”. * L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Disculpi Studio conforme les disposicions vigents. Informació addicional Per a la seva comoditat, aquest lloc web conté enllaços d’hipertext amb altres llocs web que poden tenir polítiques de privacitat diferents. Li recomanem examinar les seves respectives clàusules sobre protecció de dades. Sota cap concepte no s’intercanviaran dades de caràcter personal amb aquests llocs web externs. Disculpi Studio no es fa responsable ni del contingut, ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb llocs web pertanyents o dirigits per terceres persones. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica, a més, l’existència de cap tipus de vincle ni associació entre Disculpi Studio i els seus titulars. Llevat d’autorització expressa de Disculpi Studio es prohibeix l’establiment de vincles des de llocs web aliens al Disculpi Studio. De conformitat amb l’article 12 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir al nostre servidor les dades de connexió i tràfic generades per les comunicacions establertes per un període de dotze mesos. Responsabilitat dels continguts i dels enllaços Disculpi Studio no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Disculpi Studio no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès. Dades de caràcter personal: política de privacitat Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de Disculpi Studio a utilitzar les seves dades personals per funcions informatius i comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades no podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: Disculpi Studio info@disculpi.cat El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració. Llei i jurisdicció aplicable Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola (fins a nova ordre).